Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
31 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 6 - postępowanie objęte umową ramową. 31.10.2017 WZP-3933/17/200/Z
32 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 1 - postępowanie objęte umową ramową. 31.10.2017 WZP-3932/17/199/Z
33 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji, zadanie nr 5 - postępowanie objęte umową ramową. 31.10.2017 WZP-3934/17/201/Z
34 Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej dla koni służbowych. 14.11.2017 22.11.2017 godz. 12:00 WZP-3928/17/195/Z
35 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I i Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI 26.01.2018 02.02.2018 godz 13:00 WZP – 362/18/09/F
36 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II i Wydziałów Komendy Stołecznej Policji oraz na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III 12.04.2018 20.04.2018 godz. 12:00 WZP – 1623/18/66/F
37 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V 26.04.2018 10.05.2018 godz. 11:30 WZP – 1910/18/82/F
38 Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej. 29.03.2018 09.04.2018 godz. 13:00 WZP-1653/18/72/F
39 Świadczenie usługi w celu zakwaterowana i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie w ramach umowy ramowej. 26.04.2018 WZP-2134/18/91/Z
40 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - w ramach umowy ramowej. 26.04.2018 WZP - 2137/18/94/Z

Wybierz Strony