Informacje RSS - Zamówienia publiczne KSP

Informacje RSS

Linki RSS
Kanał Aktualności http://przetargi.policja.waw.pl/dokumenty/rss/194-rss-451.rss
Kanał Postępowania NATO i ŚDM http://przetargi.policja.waw.pl/dokumenty/rss/194-rss-353.rss
Kanał Wszczęte Do 30 000 Euro http://przetargi.policja.waw.pl/dokumenty/rss/194-rss-221.rss
Kanał Wszczęte Powyżej 30 000 Euro http://przetargi.policja.waw.pl/dokumenty/rss/194-rss-153.rss
Kanał Wszczęte Usługi Społeczne http://przetargi.policja.waw.pl/dokumenty/rss/194-rss-419.rss

Co to jest RSS?

RSS (Really Simple Syndication) jest bazującym na XML formatem pozwalającym na dystrybucję i rozpowszechnianie treści (np. aktualności, komunikaty) zawartych na stronach WWW. W pliku RSS możemy znaleźć tytuły aktualnych artykułów, ich krótki opis oraz link do pozostałej części artykułu. Pliki RSS pogrupowane są w kanały tematyczne.

Jak korzystać z usługi RSS?

Aby w pełni wykorzystać zalety usługi RSS należy używać specjalnych programów (ang. RSS News Reader) potrafiących czytać i wyświetlać zawartość plików w formacie RSS. Programy tego typu czuwają nad tym, aby prezentowane nagłówki artykułów były zawsze aktualne. Programy te w większości są bezpłatne. Najliczniejszą grupę RSS News Readerów stanowią aplikacje do zainstalowania na komputerze. Można też spotkać programy online oraz na komórki.

Podłączanie kanałów RSS

Po instalacji RSS News Readera będzie można korzystał z usługi RSS. Aby podłączyć interesujący nas kanał należy skopiować adres skrótu. Następnie postępując zgodnie z instrukcjami naszego RSS News Readera należy wkleić lokalizację pliku RSS w odpowiednie miejsce.