Zakończone

Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2021 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Data publikacji 18.11.2020    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-910/MW/20
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 22200000-2
Termin składania ofert: 25.11.2020 r. godz. 14:00