W trakcie oceny

Obsługa kancelaryjna Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

Data publikacji 31.03.2020    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-170/MW/20
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79995100-6
Termin składania ofert: 01.04.2020 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania