W trakcie oceny

Obsługa kancelaryjna Rewiru Dzielnicowych w Izabelinie Wydziału Prewencji KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Data publikacji 15.09.2020    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-629/MW/20
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79995100-6
Termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania