Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakup tablic informacyjnych i naklejek projektowych, w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”. 08.09.2021 15-09-2021 godz. 16:00 WZP-762/MW/21
2 Zakup tablicy informacyjnej i naklejek projektowych, w ramach projektu pn. „Zakup 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej wraz z 3 stacjami ładowania (wallbox)” 08.09.2021 15-09-2021 godz. 16:00 WZP-763/MW/21
3 Zakup tablicy informacyjnej i naklejek projektowych. 17.06.2021 25.06.2021 godz. 12:00 WZP-460/MW/21
4 Zakup usługi tłumaczeń w ramach projektu Dokumenty - Bezpieczeństwo i kontrola w tym kontrola taktyczna 06.04.2021 13-04-2021 12:00 WZP-241/MW/21
5 Kursy wraz z egzaminami G1, G2, G3 11.03.2021 18-03-2021 12:00 WZP-169/MW/21
6 Zakup kursu na operatora wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z egzaminem przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego dla 26 osób 23.02.2021 01.03.2021 r. godz. 16:00 WZP-129/MW/21
7 Zakup usługi szkoleniowej i egzaminów w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (G1, G2, G3) 23.02.2021 01.03.2021 r. godz. 16:00 WZP-112/MW/21
8 Zakup szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 8 pracowników/policjantów służby bezpieczeństwa i higieny pracy 22.02.2021 01.03.2021 r. godz. 16:00 WZP-130/MW/21
9 Wynajem osi strzeleckiej w celu realizacji strzelań programowych i sprawdzianów strzeleckich w odległości do 40 km od centrum Warszawy 13.01.2021 17.01.2021 r. godz. 20:00 WZP-4/MW/21