Usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w obrębie budynku koszarowo-biurowego 7C przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie

Data publikacji 16.10.2013    poniżej 14 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-4284/13
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 90910000-9
Termin składania ofert: 23.10.2013 r. godz. 12:00