Dostawa piasku i soli drogowej w workach - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa piasku i soli drogowej w workach

Data publikacji 17.10.2013    poniżej 14 000 Euro
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 14211000-3; 34927100-2
Termin składania ofert: 23.10.2013 r. godz. 12:00