Usługa odśnieżania dachów, usuwania sopli, usuwanie nawisów śnieżnych w obiektach podległych Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 25.10.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 90620000-9
Termin składania ofert: 28.10.2013 r. godz. 12:00