Usługa zimowego utrzymania chodników, ciągów komunikacyjnych, parkingów wraz z wywozem zebranego śniegu z obiektów podległych Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 29.10.2013    poniżej 14 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90610000-6
Termin składania ofert: 31.10.2013 r. godz. 12:00