Zakup i instalacja dodatkowych urządzeń kontroli dostępu obiektu w postaci systemu domofonowego i siłowników do istniejącej wjazdowej bramy rozwieranej na teren wewnętrznych obiektu KPP w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3

Data publikacji 06.11.2013    poniżej 14 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-4876/13
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 51100000-3, 51900000-1
Termin składania ofert: 12.11.2013 r. godz. 9:00