Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla 264 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 08.11.2013    poniżej 14 000 Euro
Nr referencyjny: DZ-1460/13
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 80530000-8
Termin składania ofert: 21.11.2013 r. godz. 16:00