Wykonanie robót remontowych pokoi biurowych oraz korytarza na X piętrze w budynku biurowo - administracyjnym Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Okrzei 13, zlokalizowanego w działce o nr ewid. 89/1 i 89/2 w obrębie 4-15-04

Data publikacji 18.11.2013    poniżej 14 000 Euro
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Termin składania ofert: 21.11.2013 r. godz. 15:00