Ubezpieczenie pojazdów służbowych Komendy Stołecznej Policji - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Ubezpieczenie pojazdów służbowych Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 20.11.2013    poniżej 14 000 Euro
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 66514110-0
Termin składania ofert: 26.11.2013 r. godz. 16:00