Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2014 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, Warszawa

Data publikacji 26.11.2013    poniżej 14 000 Euro
Nr referencyjny: DZ-6202/13
Wartość zamówienia: poniżej 14 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 22200000-2
Termin składania ofert: 04.12.2013 r. godz. 15:00

Uwaga! Zaktualizowany załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego.