2013 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Ubezpieczenie pojazdów służbowych Komendy Stołecznej Policji 20.11.2013 26.11.2013 r. godz. 16:00
12 Zakup wózka widłowego 14.11.2013 25.11.2013 r. godz. 16:00
13 Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla 264 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Komendzie Stołecznej Policji 08.11.2013 21.11.2013 r. godz. 16:00 DZ-1460/13
14 Wykonanie robót remontowych pokoi biurowych oraz korytarza na X piętrze w budynku biurowo - administracyjnym Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Okrzei 13, zlokalizowanego w działce o nr ewid. 89/1 i 89/2 w obrębie 4-15-04 18.11.2013 21.11.2013 r. godz. 15:00
15 Oznaczenie stopni rodzaju służby 18.11.2013 20.11.2013 r. 46/M/13
16 Naprawa nawierzchni asfaltowej placu apelowego w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie przy ulicy Puławskiej 44 E 14.11.2013 19.11.2013 r. godz. 10:00
17 Modernizacja systemu sztabowego KSP 18.11.2013 18.11.2013 r. godz. 13:00
18 Wymiana instalacji pionu wod-kan, co i cyrkulacji w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Uniejowskiej 9 w Warszawie 14.11.2013 18.11.2013 r. godz. 12:00
19 Pokrowiec biały na czapkę 13.11.2013 15.11.2013 r. 45/M/13
20 Modernizacja serwera wraz z migracją kont i uruchomieniem 13.11.2013 14.11.2013 r. godz. 11:00