2015 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakup zestawów ABC 07.06.2016 31.12.2015 godz. 15:00 218/2015/wn
2 Kompleksowa obsługa zakończenia studiów podyplomowych oraz obsługa konferencji prasowej organizowanej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 07.06.2016 30.12.2015
3 Dostawa kompresora 07.06.2016 30.12.2015r. godz. 20:00
4 Zakup materiałów i osprzętu do utrzymania sieci OST112 07.06.2016 29.10.2015r. godz. 14:30 117/2015/WTI
5 Dostawa montażownicy do kół samochodowych 07.06.2016 29.12.2015 godz. 14:00
6 Montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji 07.06.2016 28.12.2015 godz. 11:30
7 Dostawa wózków widłowych 07.06.2016 28.12.2015 godz. 10:00
8 Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej z przebudową studzienki na terenie KP przy ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie 07.06.2016 28.12.2015r. godz. 10:00
9 Probówki NucleoSpin Forensic Filters 07.06.2016 23.12.2015 godz. 15:00 212/2015/WN
10 Końcówki Dualfilter prod. Eppendorf 07.06.2016 23.12.2015 godz. 15:00 213/2015/WN