OpracowaniePROGRAM INWESTYCJI ORAZ programu FUNKCJONALNO-UŻTKOWEGO rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul Kraszewskiego 8

Data publikacji 02.01.2017    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71221000-3, 71320000-7, 71351910-5
Termin składania ofert: 18.01.2017r do godziny 15:30
  • załącznik 1b.2
  • załącznik 1b.3
  • załącznik 1b.4
  • załącznik 1b.5
  • Załączniki 1b.6
  • załącznik 1c.1

Pliki do pobrania