wykonanie przeglądu konserwacyjnego, pomiarów skuteczności izolacji i asysta podczas badania okresowego udt wciągnika łańcuchowego elektrycznego z wózkiem jezdnym Typ:VL05258 B1

Data publikacji 05.01.2017    poniżej 30 000 euro
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71631100-1
Termin składania ofert: 10.01.2017 godz.10:00