Usługa druku czasopisma "Stołeczny Magazyn Policji". - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa druku czasopisma "Stołeczny Magazyn Policji".

Data publikacji 24.01.2018    poniżej 30.000 euro
Nr referencyjny: WZP-34/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79810000-5
Termin składania ofert: 29.01.2018 godz. 12:00