2018 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakup prenumeraty e-prasy na rok 2019 28.11.2018 4.12.2018 r. godz. 11:00 WZP-665/MW/18
2 Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2019 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji 28.11.2018 4.12.2018 r. godz. 11:00 WZP-661/MW/18
3 Zakup wyposażenia informatycznego 16.11.2018 23.11.2018 godz. 10:00 WZP-638/MW/18
4 Artykuły promocyjne 31.10.2018 7.11.2018 r. WZP-597/MW/18
5 Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych KSP i KRP w Warszawie 30.10.2018 5.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-602/MW/18
6 Zatrudnienie eksperta do opracowania sylabusa i przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu "Osoba-Dokument-Psyche" 19.10.2018 30.10.2018 r. godz. 12:00 WZP-564/MW/18
7 Archiwizacja materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej 20.08.2018 10.09.2018 godz. 16:00 WZP-469/MW/18
8 Wykonanie Opinii geotechnicznej określającej przydatność gruntów na potrzeby budownictwa tj. planowanej budowy nowej siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim 14.06.2018 21.06.2018 godz 15:30 WZP-369/MW/18
9 Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej w budynku Posteruku Policji w Kampinosie przy ul.Szkolnej 1A 08.06.2018 20.06.2018 godz 14:00 WZP-356/MW/18
10 Zaprojektowanie i wykonanie remontu węzła wodomierzowego w dudynku KRP I w Warszawie przy ul. Wilczej 21. 05.06.2018 15.06.2018 godz 16:00 WZP-335/MW/18

Wybierz Strony