2019 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Usługa szkoleniowa pn. Reagowanie w sytuacjach wystąpienia wycieku substancji niebezpiecznych dla środowiska w laboratorium 06.12.2019 11.12.2019 r. godz. 12:00 WZP-971/MW/19
2 Zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjnych 06.12.2019 11.12.2019 r. godz. 12:00 WZP-975/MW/19
3 Zakup usług: Przygotowanie do druku, druku, skład i łamanie broszury 02.12.2019 09.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-958/MW/19
4 Zakup usług: Przygotowanie do druku, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszury 02.12.2019 09.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-957/MW/19
5 Zakup tablicy informacyjnej oraz plakatów informacyjnych 29.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-952/MW/19
6 Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2020 wraz z dostawą 28.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-934/MW/19
7 Zakup prenumeraty e-prasy na rok 2020 28.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-935/MW/19
8 Zakup usług tłumaczeń, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszur oraz ulotek 27.11.2019 04.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-933/MW/19
9 Zakup realizacji filmu szkoleniowego "PRAWDA / FAŁSZ - PSYCHE / FIZIS" 20.11.2019 27.11.2019 r. godz. 14:00 WZP-901/MW/19
10 Zakup usług przygotowania do druku, druku, opracowania graficznego, składania i łamania broszury 15.11.2019 22.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-883/MW/19

Wybierz Strony