Rewitalizacja terenu przy ul. Wita stworza 31 - Opracowanie dokumentacji projektowej

Data publikacji 13.03.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-160/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6; 71320000-7
Termin składania ofert: 19.03.2019 r. godz 15:00