Opracowanie sylabusa i przeprowadzenie szkolenia z zakresu weryfikacji tożsamości osób i legalności dokumentów z wykorzystaniem psychologicznych metod oraz specjalistycznych narzędzi technicznych i baz danych

Data publikacji 04.04.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-226/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80500000-9
Termin składania ofert: 17.04.2019 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania