Kurs obsługi suwnic kat. IIS wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego w ramach projektu "Profesjonalne Kadry w Policji"

Data publikacji 11.04.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-248/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80510000-2
Termin składania ofert: 18.04.2019 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania