Rewitalizacja terenu zewnętrznego Komisariatu Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej

Data publikacji 22.05.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-362/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6; 71320000-7
Termin składania ofert: 27.05.2019 r. godz. 15:00

Pliki do pobrania