"Zwiększenie gotowości do incydentów CBRN poprzez wspólne ćwiczenia pierwszych respondentów" realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Data publikacji 06.09.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-693/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 92111100-3
Termin składania ofert: 13.09.2019 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania