Kurs na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych wraz z egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego w ramach projektu "profesjonalne Kadry Policji" realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data publikacji 09.09.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-695/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80510000-2
Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 14:00

Pliki do pobrania