"Oczyszczenie i reperacja ścian elewacji wraz z wywozem gruzu, budynku mieszkalnego Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Uniejowskiej 9 w Warszawie"

Data publikacji 13.09.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-662/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45443000-4
Termin składania ofert: 20.09.2019 r. godz. 14:00

Pliki do pobrania