Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci pracowników cywilnych Komendy Stołecznej Policji i Komend Rejonowych Policji w Warszawie.

Data publikacji 28.10.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-819/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 15.84.20.00-2
Termin składania ofert: 06.11.2019 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania