Zakup usług tłumaczeń, druku, opracowanie graficzne, skład i łamanie broszur oraz ulotek

Data publikacji 06.11.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-856/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79822500-7, 79530000-8, 798810000-5
Termin składania ofert: 13.11.2019 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania