Przeprowadzenie szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz zdarzeń nagłych i losowych wraz z opracowaniem materiałów poszkoleniowych

Data publikacji 08.11.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-866/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80500000-9
Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 15:00

Pliki do pobrania