Zakup usług: Przygotowanie do druku, druku, skład i łamanie broszury

Data publikacji 02.12.2019    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-958/MW/19
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79881000-5
Termin składania ofert: 09.12.2019 r. godz. 14:00

Pliki do pobrania