Dostawa samochodu w specjalizowanej policyjnej wersji oznakowanej - ambulans pogotowia ruchu drogowego

Data publikacji 25.06.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-475/09/38/T
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Zmiana terminu składania ofert  z 2009-06-29 godz. 12:30 na 2009-07-02 godz. 11:30