Dostawa samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji

Data publikacji 25.06.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-555/09/41/T
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34144000-8