Dostawy ogumienia letniego do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i motocykli

Data publikacji 25.06.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-80/09/16/T
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34351100-3