Dostawy części zamiennych do samochodów marki Peugeot 307 - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do samochodów marki Peugeot 307

Data publikacji 25.06.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-76/09/12/T
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0