Umowa ramowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych urządzeń końcowych

Data publikacji 25.06.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-75/09/11/ Ł
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 64212000-5, 32250000-0, 32552410-4, 32412110-8