Dostawa akumulatorów do pojazdów mechanicznych - 2009 - Zamówienia publiczne KSP