Dostawy kabli telekomunikacyjnych - 2009 - Zamówienia publiczne KSP