Dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen

Data publikacji 26.06.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-78/09/14/T
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0