Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 26.06.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-74/09/10/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30192113-6

Pliki do pobrania