Dostawy części zamiennych do samochodów marki Ford - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do samochodów marki Ford

Data publikacji 26.06.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-81/09/17/T
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0