Usługa wykonywania przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania urządzeń i osprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Data publikacji 09.07.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-616/09/46/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50433000-9