Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów na terenie miasta Otwock i powiatu otwockiego

Data publikacji 17.07.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-751/09/53/N
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 65300000-6, 09300000-2