Dostawa samochodu ciężarowego z żurawiem - 2009 - Zamówienia publiczne KSP