Wykonanie robót budowlanych modernizacji klimatyzacji precyzyjnej w obiekcie KSP

Data publikacji 20.07.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-608/09/43/N
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 39717200-3, 45331220-4, 31214500-4, 45315100-9, 45000000-7