Dostarczanie posiłków w formie cateringu dla osób zatrzymanych w Policyjnych Dozorach Osób Zatrzymanych na terenie Warszawy i Komend Powiatowych Policji oraz osób nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie

Data publikacji 05.08.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-558/09/42/Z
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 55520000-1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie opublikowana po ogłoszeniu w Suplemencie do DUUE