Dostawa papieru do faksu - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa papieru do faksu

Data publikacji 12.11.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1321/09/85/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30197641-1
Termin składania ofert: 23.11.2009 r. godz. 12:00