Dostawa sprzętu teleinformatycznego - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 27.11.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1349/09/88/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30213100-6, 30213300-8, 30232110-8
Termin składania ofert: 07.12.2009 r. godz. 10:00